29 maja w siedzibie Instytutu Ekonomiki i Gospodarki Żywnościowej odbyło się seminarium  "Metodyka do procedury zawężania obszarów z ograniczeniami naturalnymi w Polsce". Referat wygłosiła  dr inż. Grażyna Niewęgłowska. W seminarium uczestniczył przedstawiciel Federacji.

28 maja w Warszawie w biurze Federacji odbyło się spotkanie prezesa zarządu Leszka Derezińskiego z wiceprezesem zarządu Zygmuntem Jodko. Poruszono najważniejsze problemy bieżące dotyczące organizacji, w tym projekt ustawy o dzierżawie rolniczej. Ustalono, że w połowie czerwca br. odbędzie się posiedzenie zarządu i prezydium rady Federacji.

27 maja w Senacie odbyła się konferencja "Rola samorządu terytorialnego, rolniczego i związków rolniczych w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich - 25 lat doświadczeń".  W konferencji uczestniczył Roman Wiatrowski, wiceprzewodniczący rady Federacji

27 maja w Sejmie odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z następującymi punktami porządku dziennego: 1) działalność i zasady funkcjonowania spółki "Działpol"; 2) realizacja ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.
o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych; 3) sytuacja na rynku trzody chlewnej w związku z wystąpieniem choroby ASF oraz stopniem rozprzestrzeniania się wirusa w Polsce.

26 maja porządkiem Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi było rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych. W posiedzeniu uczestniczył Wojciech Rymaszewski, członek rady Federacji.

19 maja w gmachu Senatu odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat aktualnej sytuacji i podejmowanych działań na rynku mleka po zniesieniu kwot mlecznych.
W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

16 maja w Warszawie w ogrodach SGGW odbył się XII Piknik Poznaj Dobrą Żywność. Uczestniczyło w nim ponad 130 wystawców posiadających produkty ze znakiem PDZ, wytwarzających produkty tradycyjne, regionalne i ekologiczne. W uroczystościach uczestniczył m.in. Waldemar Rolewski oraz Wojciech Hołownia.

Z ŻYCIA FEDERACJI,