W siedzibie Krajowej Rady Izb Rolniczych odbyło się spotkanie uzgodnieniowe nt. dofinansowania kosztów związanych z uczestnictwem izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych, społeczno-zawodowych organizacji rolników, Krajowej Rady Spółdzielczej oraz stowarzyszeń zrzeszających młodych rolników w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji UE na 2016 r. Z ramienia Federacji w spotkaniu uczestniczył wiceprezes Waldemar Rolewski

Z ŻYCIA FEDERACJI, 28 STYCZEŃ