odbyło się wspólne posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Komisji Budżetu i Finansów Publicznych nt. rozpatrzenia ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (druk senacki 459). W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

Z ŻYCIA FEDERACJI 28 marca,