we Wrocławiu odbyło się posiedzenie zarządu i komisji rewizyjnej Dolnośląskiego Związku Dzierżawców i Właścicieli Nieruchomości Rolnych. Głównym celem spotkania było przystąpienie związku do porozumienia o współpracy organizacji zrzeszonych w Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. Zarząd (przy dwóch głosach przeciwnych i jednym wstrzymującym) przyjął uchwałę o przystąpieniu związku do porozumienia. Do porozumienia zgłosiło się pięć związków wojewódzkich: Opolski Związek Producentów Rolnych w Opolu (zarząd związku już podjął uchwałę o przystąpieniu do porozumienia), Lubuski Związek Rolników w Baczynie, Związek Nieruchomości Rolnych w Gliwicach i Związek Pracodawców Rolnych w Łodzi.

Z ŻYCIA FEDERACJI 28 marca,