W Warszawie w gmachu resortu rolnictwa odbyło się posiedzenie prezydium Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie. Przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia oraz zatwierdzono stanowiska w następujących sprawach: WPR, zakazu uboju rytualnego, zakazu hodowli zwierząt futerkowych, projektu ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących inwestycji w kontekście ich uciążliwości dla środowiska (odory, hałasy, itd.), problemu Biebrzańskiego Parku Narodowego - a Ruchu Rolników Doliny Biebrzy. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński - przewodniczący Zespołu ds. Kształtowania Ustroju Rolnego Rady Dialogu Społecznego.

Z ŻYCIA FEDERACJI 28 lutego,