W sierpniu Federacja Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych złożyła do Agencji Rynku Rolnego dwa projekty zadań na 2018 rok, pochodzących z Funduszu Promocji Mleka i Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego. Oba zostały zaakceptowane i będą realizowane.

30 sierpnia w resorcie rolnictwa odbyła się debata pożniwna, w której uczestniczyli przedstawiciele organizacji rolniczych. W spotkaniu z ministrem rolnictwa Krzysztofem Jurgielem Federację Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych reprezentował Wojciech Hołownia, przewodniczący rady Federacji i prezes Warmińsko-Mazurskiego Związku Producentów Rolnych. Zgodnie z informacją z oddziałów terenowych Agencji Rynku Rolnego, żniwa w zdecydowanej większości województw w Polsce zakończyły się pod koniec sierpnia. Jedynie w północnej części kraju (woj. zachodniopomorskie, pomorskie i warmińsko-mazurskie) sytuacja przedstawiała się inaczej. Tam z uwagi na trudne warunki pogodowe (opady, wichury, burze) do zbioru pozostało jeszcze ok. 30 proc. powierzchni zasiewów zbóż. Zgodnie ze wstępnym szacunkiem GUS zbiory zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi (bez kukurydzy) wyniosą 27,5 mln t - o ok. 8 proc. więcej niż w 2016 roku. Szacuje się, że powierzchnia uprawy zbóż wyniosła 7,0 mln ha, tj. o niecałe 3 proc. więcej niż w 2016 r. Również plony mogą być wyższe od ubiegłorocznych o 3 proc. i wynieść 3,9 t/ha. - Polska w ostatnim okresie stała się znaczącym unijnym eksporterem zbóż, głównie pszenicy, i skutecznie konkuruje z innymi eksporterami o rynki krajów trzecich - podkreślił szef resortu rolnictwa, dodając, że eksport zboża z Polski w sezonie 2016/2017 był o 50 proc. większy w porównaniu ze średnią z lat 2011-2015, a eksport samej pszenicy był o 60 proc. większy niż w latach 2011-2015.

30 sierpnia Federacja Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych przesłała do resortu rolnictwa swoje uwagi dotyczące projektu rozporządzenia w sprawie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2017 r. Organizacja poparła w całości, bez uwag, treść rozporządzenia. "Projektowane rozporządzenie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rolników. Jest ono szczególnie ważne w obecnej sytuacji, kiedy nawiedziły nas huragany i nawałnice. Pieniądze otrzymane z zaliczek rolnicy przeznaczą na bieżące jesienne wydatki związane z siewami i zbiorami 2017 r. Federacja z góry dziękuje za uruchomienie dopłat" - napisano w stanowisku.

28 sierpnia w siedzibie biura Związku Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Bydgoszczy odbyło się posiedzenie zarządu, w trakcie którego omówiono sprawy bieżące, w tym głównie rozmiar szkód wyrządzonych po sierpniowych deszczowych nawałnicach w gospodarstwach rolniczych woj. kujawsko-pomorskiego. Szkody dotyczą upraw rolnych i zniszczonych budynków gospodarczych (obory, chlewnie). Są straty także w zwierzętach.
Kolejnym omawianym punktem była współpraca członków bydgoskiego związku z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym wspólna wizyta u producenta probiotyków ProBiotics Polska. W posiedzeniu uczestniczył prezes Federacji Leszek Dereziński, który jest jednocześnie członkiem zarządu bydgoskiego związku.

Z ŻYCIA FEDERACJI,