w gmachu MRiRW odbyła się konferencja prasowa ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela oraz sekretarza stanu Zbigniewa Babalskiego nt. prac dotyczących powołania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Pełnomocnikiem ds. KOWR został Zbigniew Babalski.

Z ŻYCIA FEDERACJI 27 marca,