W Bydgoszczy odbyło się posiedzenie zarządu Związku Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, w którym uczestniczył prezes zarządu Federacji Leszek Dereziński.

Z ŻYCIA FEDERACJI 27 lutego,