w warszawskiej siedzibie biura Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych odbyło się posiedzenie zarządu Federacji, w trakcie którego omówiono sprawy bieżące m.in.: wnioski Federacji przesłane do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi po spotkaniu z kierownictwem resortu, które miało miejsce 16 marca br., przystąpienie do prac nad projektem ustawy o dzierżawie rolniczej, propozycje nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, dyskusja nad planem pracy na 2017 r. oraz podpisanie porozumienia przygotowanego przez Mariusza Olejnika, prezesa Opolskiego Związku Producentów Rolnych.

Z ŻYCIA FEDERACJI 27 kwietnia,