29 sierpnia senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi omawiała temat wystąpienia klęski suszy na terenie kraju i działać rządu dotyczących wsparcia poszkodowanych rolników. Informację przedstawiał wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski. W posiedzeniu uczestniczyła Barbara Jaworska.

29 sierpnia trzecie posiedzenie komisji dotyczyło rozpatrzenia informacji ministra rolnictwa na temat sytuacji na rynku bydła mięsnego. Oprócz danych statystycznych (pogłowie bydła, produkcja żywca wołowego, ubój, ceny bydła i opłacalność chowu), przekazane zostało zagadnienie eksportu polskiej wołowiny do Arabii Saudyjskiej, Turcji, Kuwejtu czy Malezji. W posiedzeniach uczestniczyła Barbara Jaworska.

29 sierpnia porządkiem obrad drugiego posiedzenia komisji było rozpatrzenie informacji ministra rolnictwa w sprawie realizowania przez AWRSP, ANR i KOWR ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa w zakresie zagospodarowania majątku SP w okresie od 1 stycznia 1992 r. do 30 czerwca 2019 r. Informację przedstawiał wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski. Najwięcej emocji wywoływały sprawy niewłaściwego przedłużania umów dzierżawy gospodarstwom, które oddały 30 proc. gruntów i wywiązują się wobec KOWR ze wszystkich nałożonych obowiązków.

29 sierpnia tematem pierwszego posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi był rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu usprawnienia procesu wydatkowania środków finansowych w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz w ramach działań objętych zintegrowanym systemem zarządzania i kontroli (druk nr 3752).

28 sierpnia w Warszawie, w centrali Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa odbyło się spotkanie z kierownictwem KOWR, w którym uczestniczył m.in. zastępca dyrektora generalnego Jan Białkowski. Naszą organizację reprezentowali: Leszek Dereziński, Romuald Jankowski, Mariusz Olejnik, Waldemar Rolewski, Zygmunt Jodko oraz Barbara Jaworska. Tematami spotkania były problemy nurtujące dzierżawców.

27 sierpnia w Poznaniu w siedzibie spółki AGRI PLUS odbyło się posiedzenie prezesów związków, zarządu i komisji rewizyjnej. Poruszonymi tematami były m.in. te dotyczące rozwiązań prawnych zawartych w zarządzeniach dyrektora generalnego KOWR nr 73/2019/z i 74/2019/z z 4 lipca br. odnoszące się do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, a także przygotowania do konferencji 24 września i inne bieżące problemy dotyczące działań naszej organizacji.

Z Życia Federacji 27-29 sierpnia,