W Warszawie w gmachu Ministerstwa Rozwoju odbyła się sesja informacyjna "CETA w praktyce". Spotkanie otworzył Tadeusz Kościński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju. Występujący przedstawiciele UE i Kanady zapewniali, że swobodny handel żywnością nie oznacza, że wystąpią zmiany standardów unijnych, które chronią zdrowie i bezpieczeństwo obywateli, ich prawa socjalne, prawa konsumentów i środowisko naturalne. Standardy te mają pozostać nienaruszone, a import z Kanady będzie musiał w całości spełniać wszystkie przepisy i rozporządzenia UE dotyczące produktów rolnych. W sesji międzynarodowej CETA uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

Z ŻYCIA FEDERACJI 26 stycznia ,