Odbyły się dwa posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
W trakcie pierwszego komisja rozpatrzyła wniosek PSL o przedstawienie informacji przez ministra rolnictwa  na temat działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa H5N8 oraz ASF. Wnioskodawcy wnosili o przedstawienie przez ministra rolnictwa działań, jakie zostały podjęte po stwierdzeniu pierwszego ogniska wymienionych chorób w celu zapobieżenia ich rozprzestrzeniania się na terytorium Polski oraz jakie rezerwy są przewidziane w budżecie państwa na zrekompensowanie strat poniesionych w 2017 r. Komisja negatywnie zaopiniowała wniosek. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

Z ŻYCIA FEDERACJI 26 stycznia,