W Warszawie w siedzibie Ministerstwa Energii odbyła się konferencja uzgodnieniowa dotycząca prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw. Konferencję prowadził Andrzej Kaźmierski, dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej ME, który stwierdził, że wciąż nanoszone są różne zmiany do projektu ustawy. Ministerstwo Energii ustaliło z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, że głównym celem jest zachowanie dotychczasowego poziomu produkcji rolnej. Poprawiony projekt zostanie przekazany w ciągu kolejnego tygodnia. Planowany Narodowy Cel Wskaźnikowy ma wynosić 7,1% na 2017 r., 7,5% na 2018, 8,0% na 2019, 8,5% na 2020. W odpowiedzi na uwagi Federacji, a także innych organizacji dotyczących utrzymania na co najmniej obecnym poziomie przestrzeni rynkowej dla biokomponentów i biopaliw ciekłych dyrektor Kaźmierski zaapelował o przygotowanie się do dokonania zmian w uprawach na polach w najbliższych latach. W konferencji uczestniczył przedstawiciel Federacji.

Z ŻYCIA FEDERACJI 26 stycznia,