29 października w programie "Tydzień" w TVP1, poruszającym aktualne problemy polskiego rolnictwa, dyskutowano nt. nowo powstałej instytucji, jaką jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. W programie wystąpili: wiceminister rolnictwa Zbigniew Babalski, dyrektor Departamentu Gospodarowania Zasobem KOWR Adam Struziak oraz prezes zarządu Federacji Leszek Dereziński. Zaproszeni goście przedstawili główne założenia i cele KOWR. Prezes Dereziński podkreślił znaczenie dzierżawy w Polsce i wolę dobrej współpracy towarowych gospodarstw rolnych z KOWR.

28 października w kościele parafialnym w Kaliszu, a następnie na cmentarzu w Chełmcach pożegnaliśmy dra inż. Ignacego Urbanowskiego - naszego kolegę, przyjaciela i wieloletniego przewodniczącego rady Federacji. W tej smutnej uroczystości, przepełnionej zadumą, żalem i wspomnieniami o zmarłym - uczestniczyli członkowie Federacji z całej Polski.

26 października w Poznaniu została zorganizowana konferencja w ramach Programu Wieloletniego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pt. "Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju". "Strączkowe własne białko i dobre stanowisko. Agrotechnika opłacalność, szanse i ograniczenia". Konferencja odbyła się Biocentrum Uniwersytetu Przyrodniczego. W trakcie spotkania eksperci przeanalizowali opłacalność produkcji oraz specyfikę agrotechniki dla najważniejszych gatunków, a także zagrożenia i ograniczenia upraw strączkowych w Polsce. Z ramienia Federacji w spotkaniu uczestniczyli: Hubert Kulesza, członek zarządu Federacji i Paweł Wachowiak, członek rady Federacji.

26 października w gmachu resortu rolnictwa odbyło się posiedzenie Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie z udziałem członków Zespołu ds. Bezpieczeństwa i Jakości Żywności. Porządkiem obrad było: przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia, sprawozdanie przewodniczących zespołów z realizacji planu prac na 2017 rok, program współpracy MRiRW z organizacjami pozarządowymi - wymiana poglądów, dyskusja i wypracowanie rozwiązań w obszarze zwiększenia aktywności organizacji w Radzie Dialogu Społecznego w Rolnictwie.

26 października porządkiem obrad sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi był program rekultywacji gleb zakwaszonych przez nawożenie wapnem pochodzenia naturalnego z uwzględnieniem pomocy de minimis oraz dotacji wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Informację przedstawił sekretarz stanu w MRiRW - Jacek Bogucki. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

Z ŻYCIA FEDERACJI,