Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi omawiała temat gospodarki wodnej w rolnictwie. Wygłoszone zostały następujące referaty: "Dylemat gospodarki wodnej" - mgr inż. Jerzy Iwański; "Stan i wykorzystanie zasobów wód podziemnych" - prof. dr hab. Andrzej Sadurski; "Skutki dotychczasowego administrowania rzekami istotnymi dla regulowania stosunków wodnych w rolnictwie" - dr Przemysław Nawrocki. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

Z ŻYCIA FEDERACJI, 25 LUTY