26 września w Warszawie w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa odbyło się spotkanie kierownictwa KOWR: Piotra Serafina, dyrektora generalnego KOWR, Adama Struziaka, dyrektora Departamentu Gospodarowania Zasobem, Katarzyny Banasik, kierownika Sekcji Sprzedaży, Bogdana Podgórskiego, kierownika Wydziału Ewidencji i Sprawozdawczości Zasobu, Piotra Jadźwińskiego p.o. dyrektora ds. dzierżaw z członkami Federacji ZPDiWR. Na spotkanie zostało zaproszonych siedmiu dyrektorów OT KOWR. Tematami omówionymi w trakcie spotkania były: 1) zasady umów dzierżawnych przy ich przedłużaniu, 2) problem wysokości czynszów dzierżawnych, a zwłaszcza w obliczu klęsk żywiołowych, 3) partnerskiej współpracy między KOWR i Federacją, 4) potrzeby wspólnego wypracowania aktu prawnego regulującego dzierżawę rolniczą w Polsce.

25 września senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wysłuchała informacji ministra rolnictwa  na temat podjętych działań rządu w sprawie pomocy dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy. W posiedzeniu uczestniczyła Barbara Jaworska.

25 września Polskie Towarzystwo Rolnicze w Trzebawie (woj. wielkopolskie) zorganizowało zjazd, którego tematem przewodnim było hasło "Producent rolny w nowej rzeczywistości prawnej. Dramatyczne skutki suszy w rolnictwie". W zjeździe Federację reprezentowali wiceprezesi zarządu: Mariusz Olejnik i Romuald Jankowski oraz członek zarządu Hubert Kulesza.

Z ŻYCIA FEDERACJI, 25-26, września,