Odbyły się dwa posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tematem pierwszego posiedzenia było pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Porządek drugiego posiedzenia obejmował informację resortu rolnictwa na temat aktualnie prowadzonych prac w resorcie, w tym analizę rynków rolniczych w kraju i sytuację finansowo-produkcyjną oraz zdrowotną w produkcji roślinnej i zwierzęcej. Kolejnym punktem była informacja MRiRW na temat bezpieczeństwa żywności, problemów znakowania żywności, krajowych systemów jakości żywności i kontroli jakości importowanych produktów spożywczych i regulacji prawnych oraz temat wytwarzania, ochrony i promocji żywności w świetle przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 25 października 2011 r. W posiedzeniach uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes Zarządu Federacji.

Z ŻYCIA FEDERACJI, 24 LUTY