W Warszawie zorganizowano debatę w sprawie programu "Cele i zadania do realizacji w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w latach 2015-2019". W posiedzeniu uczestniczył minister Krzysztof Jurgiel. Federację reprezentował prezes Leszek Dereziński.

Z ŻYCIA FEDERACJI, 23 LUTY