W Nowogardzie Związek Pracodawców Rolnych w Szczecinie zorganizował spotkanie członków. Głównym celem spotkania było omówienie problematyki dzierżawców i gospodarstw wielkotowarowych wobec aktualnej sytuacji w rolnictwie i realizowanie wspólnej polityki rolnej. Feliks Skotnicki, prezes zarządu Związku przedstawił sprawozdanie z działalności za 2016 rok. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. dyrektorzy zachodniopomorskiej ARR, ARiMR, ANR i prezes zarządu Federacji Leszek Dereziński. Omówione zostały następujące tematy: środki finansowe dla gospodarstw rolnych za pośrednictwem ARR, płatności bezpośrednie i PROW, gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa i zmiany ustawowe, a także planowane zmiany w polityce rolnej.

Z ŻYCIA FEDERACJI 23 lutego,