Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyjęła do wiadomości informację ministra rolnictwa na temat aktualnych umów kontraktacji uzgodnionych pomiędzy producentami cukru a regionalnymi związkami plantatorów buraka cukrowego oraz informację na temat perspektyw rozwoju rynku buraka cukrowego. Informację nt. sytuacji buraka cukrowego przedstawiał Jacek Bogucki, sekretarz stanu w MRiRW. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

Z ŻYCIA FEDERACJI 23 lutego,