25 czerwca w Warszawie w siedzibie biura Federacji odbyło się posiedzenie zarządu i prezydium rady Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych z udziałem prezesów związków regionalnych. Członkowie Federacji dokonali podsumowania wspólnej konferencji z Bankiem BGŻ nt. "Znaczenia dużych gospodarstw rolnych dla rozwoju polskiego sektora rolno-spożywczego" z dnia 24 kwietnia br. Wnioski Federacji z konferencji wyraźnie podkreślają konkurencyjność masowej, zdrowej, taniej żywności produkowanej przez polskie towarowe gospodarstwa rolne na rynek wewnętrzny i eksport.
Omawiane były także bieżące problemy Federacji, w tym projekty ustaw o kształtowaniu ustroju rolnego i o dzierżawie rolniczej.

25 czerwca w Prusicach k. Trzebnicy zarząd Dolnośląskiego Związku Dzierżawców i Właścicieli Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu zorganizował "letnie posiedzenie" członków związku.

W trakcie spotkania prezes Mirosław Kaszkur przedstawił sprawozdanie zarządu związku z działalności za okres od listopada 2014 r. do czerwca 2015 r. O znaczeniu dużych gospodarstw rolnych dla rozwoju polskiego sektora rolno-spożywczego mówił przedstawiciel Departamentu Produktów Agro Centrali BGŻ.
Omawiane były także aktualne problemy dolnośląskich dzierżawców i właścicieli wielkotowarowych gospodarstw rolnych. Akcentem końcowym spotkania był integracyjny piknik i spotkania biznesowe z przedstawicielami firm uczestniczących.

24 czerwca w Sejmie późno w nocy odbyło się kolejne posiedzenie dwóch komisji, w trakcie którego miało miejsce drugie czytanie projektu ustawy (druk 3109), a kolejnego dnia, tj. 25 czerwca br., na posiedzeniu plenarnym przegłosowano większością głosów tekst tejże ustawy.

24 czerwca połączone Komisje Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz do Spraw Unii Europejskiej kontynuowały obrady nad rozpatrzeniem sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw (3109). Większość posłów PO-PSL obecnych na sali spowodowała, że wszystkie zgłoszone poprawki przez organizacje rolnicze, Związek Powiatów Polskich, Krajową Radę Notarialną, poprawki innych klubów parlamentarnych większością głosów zostały odrzucone.

23 czerwca w Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Kalsku odbyło się Walne Zebranie Członków Lubuskiego Związku Rolników. W trakcie spotkania prezes Związku Zygmunt Jodko przedstawił informację z działalności zarządu za 2014 r. oraz przebieg procedowanych w Sejmie ustaw, w tym o kształtowaniu ustroju rolnego i dzierżawie rolnej. Przedstawiono sprawozdanie komisji rewizyjnej za 2014 r. Udzielono absolutorium zarządowi i komisji rewizyjnej za 2014 r. Druga część posiedzenia to wystąpienie programowe Zygmunta Jodko, prezesa związku, i wystąpienia zaproszonych gości.

23 czerwca w gmachu Senatu w sali plenarnej odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi nt. 1) działań rządu na rzecz stabilizacji zbóż i rzepaku
i 2) informacji prezesa NIK o wynikach kontroli "Nadzór Prezesa ARR nad Elewarr sp. z o.o. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

23 czerwca porządkiem sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi było rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej dotyczącego poselskiego projektu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw, które przedstawił przewodniczący podkomisji poseł Leszek Korzeniowski. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji

Z ŻYCIA FEDERACJI,