odbyły się dwa posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W trakcie pierwszego posiedzenia komisja zapoznała się z informacją ministra rolnictwa nt. przyszłości hodowli i chowu bydła mlecznego w Polsce oraz perspektyw rozwoju bydła mlecznego dla polskich rolników z uwzględnieniem czynników wpływających na konkurencyjność (rozdrobnienie produkcji, genetyka, technologia chowu, cykle koniunkturalne, poziom organizacji produkcji, czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływające na konkurencyjność. W posiedzeniu uczestniczył prezes zarządu Federacji Leszek Dereziński.

Z ŻYCIA FEDERACJI 22 marca,