na kolejnym posiedzeniu komisja rolnictwa zapoznała się z informacją ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat: przyszłości hodowli i chowu bydła mięsnego w Polsce oraz perspektyw rozwoju hodowli i chowu bydła mięsnego dla polskich rolników z uwzględnieniem czynników wpływających na konkurencyjność. W posiedzeniu uczestniczył prezes Leszek Dereziński.

Z ŻYCIA FEDERACJI 22 marca,