odbyło się posiedzenie połączonych komisji: Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tematem posiedzenia było rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie modyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk 1424). W obliczu wielu kwestii do wyjaśnienia powołano podkomisję nadzwyczajną. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

Z ŻYCIA FEDERACJI 21 kwietnia,