W Poznaniu odbywały się Międzynarodowe Targi Rolnicze Polagra-Premiery. Na wcześniejszą prośbę prezesa zarządu MTP, Federacja wyraziła zgodę na objęcie patronatem branżowym Polagra-Premiery 2016. Na tegorocznych targach zostały zaprezentowane prawdziwe hity sprzedażowe na kolejny sezon. Pokazane zostały najbardziej nowoczesne maszyny i urządzenia rolnicze wykorzystywane do transportu, uprawy gleby, nawożenia, zraszania, ochrony i pielęgnacji roślin, siewu, sadzenia, zbioru płodów rolnych, narzędzi ręcznych, części zamiennych czy urządzeń wykorzystywanych do naprawy oraz konserwacji sprzętu rolniczego. W targach uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu, a także wielu prezesów spółek i przedsiębiorców należących do Federacji.

Z ŻYCIA FEDERACJI, 27 STYCZEŃ