porządkiem senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi była: 1) informacja ministra rolnictwa na temat "Priorytety Polski w zakresie wspólnej polityki rolnej po 2020 roku" - referował podsekretarz stanu w MRiRW Ryszard Zarudzki; 2) informacja przewodniczącej NSZZ RI "Solidarność" Teresy Hałas na temat "Konieczność zapewnienia konkurencyjności polskim gospodarstwom rodzinnym w przyszłej wspólnej polityce rolnej"; 3) informacja prezesa Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti Roberto Moncalvo nt. "Wspólna polityka rolna po 2020 r. - perspektywa włoska"; 4) informacja dyrektora Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej prof. Andrzeja Kowalskiego nt. "Uwarunkowania przyszłej polityki rolnej" i 5) informacja prezesa Krajowej Spółki Cukrowej - Pawła Piotrowskiego nt. "Przyszłość rynków rolnych w Unii Europejskiej". W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

Z ŻYCIA FEDERACJI 20 marca,