w gmachu resortu rolnictwa odbyło się seminarium pt. "Info Day on the Promotion Policy in Poland" z udziałem sekretarza stanu w MRiRW Jacka Boguckiego, dyrektora Departamentu Rynków Rolnych MRiRW Waldemara Sochaczewskiego i przedstawicieli Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności CHAFEA. Powołana agencja ma siedzibę w Brukseli i jest jedną z wielu agend KE. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

Z ŻYCIA FEDERACJI 20 marca,