w Warszawie w siedzibie Agencji Nieruchomości Rolnych odbyło się posiedzenie rady społecznej przy prezesie ANR. Tematami były m.in.: problemy dzierżawców związane z przedłużaniem umów dzierżawnych i wywiązywania się ANR z zapisów zawartych w umowach o wyłączeniach (ustawa z 16.09.2011 r.), obrót ziemią rolną po roku funkcjonowania ustawy z 14 kwietnia 2016 o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości rolnych ZWRSP, przeanalizowanie możliwości prawnych tworzenia spółdzielni rolników przez spółki pracowników utworzony po byłych PGR, powstanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. W posiedzeniu uczestniczył prezes zarządu Federacji Leszek Dereziński.

Z ŻYCIA FEDERACJI 20 kwietnia,