komisja rolnictwa przeprowadziła pierwsze czytanie i rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (druk nr 1481). Projekt ma na celu wprowadzenie przepisów umożliwiających planowanie wydatków budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie dla jednostek samorządu terytorialnego i organów administracji rządowej, które prowadzą szkoły rolnicze, na realizację operacji w ramach działania "Transfer wiedzy i działalność informacyjna" objętego PROW na 2014-2020. Komisja przyjęła sprawozdanie. Posłem sprawozdawcą został Jan Duda (PiS).

Z ŻYCIA FEDERACJI 20 kwietnia,