odbyły się dwa posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W trakcie posiedzenia odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druk nr 1308). Uzasadnienie projektu przedstawił poseł Norbert Kaczmarczyk (Kukiz'15). Projekt miał na celu modyfikację definicji rolnika indywidualnego. Po dyskusji odrzucono wniosek. Komisja przeprowadziła także pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druk 1429). Uzasadnienie projektu przedstawiła poseł Paulina Hennig-Kloska (N). Projekt miał na celu wprowadzenie dodatkowych wyłączeń z zakresu stosowania ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego - zgodnie z projektem - przepisy tej ustawy nie byłyby stosowane do nieruchomości rolnych będących użytkami rolnymi położonymi granicach administracyjnych miast oraz do nabycia udziałów lub ich części we współwłasności tych nieruchomości. Po dyskusji komisja odrzuciła wniosek ww. projektu ustawy.

Z ŻYCIA FEDERACJI 20 kwietnia ,