w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się posiedzenie Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie. W swoim wystąpieniu minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel podkreślił kluczową rolę dialogu społecznego. Porządkiem obrad posiedzenia były problemy hamujące rozwój gospodarstw rodzinnych, w tym spory mieszkańców dotyczące uciążliwości działalności rolniczej (tj. odory, hałasy), kodeks urbanistyczny i planowanie przestrzenne, WPR - polskie priorytety, bioasekuracja - konieczność podnoszenia świadomości hodowców i prognoza dla rynków rolnych na 2017 r. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, przewodniczący Zespołu ds. Kształtowania Ustroju Rolnego Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie.

Z ŻYCIA FEDERACJI 20 kwietnia ,