26 sierpnia w gmachu ministerstwa rolnictwa odbyło się spotkanie Marka Sawickiego z przedstawicielami organizacji rolniczych w sprawie rozwoju  rynku wołowiny. Jerzy Wierzbicki, prezes zarządu Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego przekazał ministrowi informację o podpisanym 17 czerwca br. porozumieniu trzech organizacji (w tym Federacji ZPDiWR) o współdziałaniu na rzecz rozwoju produkcji i hodowli bydła mięsnego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Federacji: wiceprezes zarządu Zygmunt Jodko oraz członek rady Federacji Waldemar Dobrowolski.

20 sierpnia tematem sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi była susza. Posłowie dowiedzieli się o podejmowanych i planowanych działaniach rządu w sprawie pomocy dla rolników dotkniętych tragiczną klęską suszy. Wiceminister Zofia Szalczyk krótko omówiła planowaną pomoc dla rolników, tj. pomoc socjalną dla gospodarstw, planowane rekompensaty z ARiMR do każdego hektara użytków rolnych objętych klęską suszy, kredyt preferencyjny obrotowy na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej, możliwość umorzenia lub rozkładania czynszu dzierżawnego na raty przez ANR.

Z ŻYCIA FEDERACJI,