9 sierpnia w Gorzowie Wlkp. z udziałem wicewojewody lubuskiego Roberta Palucha oraz przedstawicieli agencji rolniczych odbyło się posiedzenie Lubuskiego Forum Rolniczego. Spotkanie dotyczyło trudnej sytuacji rolników z tego regionu, związanej z klęską suszy i jej konsekwencjami. W piśmie do wojewody lubuskiego Władysław Dajaczaka postulowano m.in. o: wyraźne oddzielenie przy szacowaniu szkód produkcji roślinnej od produkcji zwierzęcej, dokładnej interpretacji przepisów związanych z pomocą suszową, w tym pomocą de minimis w gospodarstwach, gdzie straty nie przekraczają 30 proc. oraz pomoc dla gospodarstw gdzie straty wyniosły od 30 do 70 proc., umorzenie czynszu dzierżawnego - 2 raty, zwiększenie limitu pomocy de minimis do 30 tys. euro, dopłatę do składek na ubezpieczenie społeczne w KRUS. Ustalono, że postulaty te zostaną przesłane oddzielnym pismem do ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Z ramienia Federacji w spotkaniu uczestniczył członek zarządu Zygmunt Jodko.

6 sierpnia w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Kształtowania Ustroju Rolnego Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie. W proponowanym porządku obrad znalazły się takie tematy jak: zasady działania Zespołu ds. Kształtowania Ustroju Rolnego, propozycje prawne dotyczące zmiany w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi SP z 19.10.1991 r. oraz wypracowanie propozycji regulujących ustrój rolny w Polsce. W posiedzeniu z ramienia Federacji wzięli udział: Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji (członek zespołu) i Mariusz Olejnik, wiceprezes zarządu.

2 sierpnia zorganizowano spotkanie członków kapituły plebiscytu V Forum Rolniczego Gazety Pomorskiej. Jednym z członków kapituły jest Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji, obecny na spotkaniu. Kapituła wybrała najlepszych rolników w województwie kujawsko-pomorskim, którzy zostaną nagrodzeni w trakcie forum.

2 sierpnia w Osowej Sieni (woj. lubuskie) odbyło się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego i ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego z rolnikami z okolic Wschowy, Sławy, Żagania i Szprotawy. Szef rządu zapowiedział nowelizację budżetu, by zwiększyć kwoty odszkodowań dla rolników poszkodowanych przez suszę. Poruszył również temat owoców miękkich oraz sposoby zapobiegania i przeciwdziałania  różnego rodzaju nieuczciwym praktykom. Minister mówił między innymi o opłacalności produkcji zwierzęcej w kontekście rozwinięcia produkcji bydła, owiec i kóz. W spotkaniu z ramienia Federacji uczestniczyli: Zygmunt Jodko i Stanisław Zawadzki z Lubuskiego Związku Rolników.

Z ŻYCIA FEDERACJI, 2-9 SIERPNIA,