6 lutego sejmowe komisje rolnictwa i środowiska kontynuowały rozpatrywanie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie. Z Federacji obecni byli: Hubert Kulesza, członek zarządu Federacji i Barbara Jaworska.

5 lutego sejmowe komisje: Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrywały sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie (druk nr 1042). W posiedzeniu uczestniczyli: Tadeusz Mochalski, członek rady Federacji i Barbara Jaworska reprezentująca biuro Federacji.

3 lutego w Warszawie odbył się IV Kongres Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych. Przewodniczący OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych Sławomir Izdebski podkreślał, że głównym celem na 2018 r. jest uruchomienie projektu "Z Gruntu Polska", który będzie skupiać się na odtworzeniu lokalnego rolnictwa. Poruszył także sprawę rozszerzającego się wirusa ASF, którego wektorem jest nadpopulacja dzików. Podkreślił, że gospodarka łowiecka to majątek narodowy i powinna być w rękach państwa, a dochód z niej powinien zasilać polski budżet, a nie PZŁ. W kongresie uczestniczył prezes Leszek Dereziński.

2 lutego w Warszawie odbyła się uroczysta gala finałowa XXIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Rolnik - Farmer Roku, którego patronem medialnym jest wydawnictwo APRA. Finaliści konkursu zostali uhonorowani tytułem Rolnika Farmera Roku za najlepsze osiągnięcia w kategoriach: gospodarstwo rodzinne, ogrodnictwo, gospodarstwa o alternatywnych źródłach dochodu, przedsiębiorstwa i grupy producenckie. Federację Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych reprezentował prezes zarządu Leszek Dereziński.

2 lutego w Warszawie odbyła się uroczysta gala finałowa XXIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Rolnik - Farmer Roku, którego patronem medialnym jest wydawnictwo APRA. Finaliści konkursu zostali uhonorowani tytułem Rolnika Farmera Roku za najlepsze osiągnięcia w kategoriach: gospodarstwo rodzinne, ogrodnictwo, gospodarstwa o alternatywnych źródłach dochodu, przedsiębiorstwa i grupy producenckie. Federację Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych reprezentował prezes zarządu Leszek Dereziński.

Z Życia Federacji,