Członkowie Federacji spotkali się w gmachu resortu rolnictwa z dyrektorem Departamentu Gospodarki Ziemią MRiRW - Zbigniewem Abramowiczem, jego zastępcą Piotrem Dyjakiem i Leszkiem Żywno. Dyrektor Abramowicz przedstawił ogólny zarys projektu ustawy o wstrzymaniu na 5 lat sprzedaży państwowej ziemi. Podkreślił, że projekt dokonuje także zmian w innych ustawach, a więc w Kodeksie cywilnym, ustawie o księgach wieczystych i hipotece, Prawie geodezyjnym i kartograficznym, ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa z 19 października 1991 r. Odnosi się także do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 r. Na wszystkie pytania zadawane przez przedstawicieli Federacji Zbigniew Abramowicz odpowiadał w sposób przystępny i wyczerpujący. Podkreślił, że uwagi muszą być przesłane do 25 stycznia, bowiem jest jeszcze długa droga legislacyjna przed wejściem w życie tej ustawy.

Z ŻYCIA FEDERACJI, 19 STYCZEŃ