w Sejmie odbyło się pierwsze posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej do przygotowania projektu inicjatywy ustawodawczej w zakresie spółdzielczości rolniczej. Porządkiem obrad były propozycje rozwiązań problemów związanych ze spółdzielczością rolniczą - głos partnerów społecznych. Przewodniczącym podkomisji jest poseł Zbigniew Ajchler (PO). W trakcie prac nad projektem ustawy (druk sejmowy 1425) pojawiło się wiele wątpliwości z zakresu prawa fiskalnego. W posiedzeniu uczestniczył Mariusz Olejnik, prezes Opolskiego Związku Producentów Rolnych.

Z ŻYCIA FEDERACJI 19 kwietnia,