porządkiem obrad senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi była informacja Agencji Rynku Rolnego dotycząca prognozy sytuacji na podstawowych rynkach rolnych. Omówiony został między innymi rynek zbóż, wieprzowiny oraz wołowiny. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

Z ŻYCIA FEDERACJI 19 kwietnia ,