19 grudnia senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (druk nr 693). Ustawa ma na celu uszczegółowienie przepisów prawnych obowiązujących w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i zapobiegania rozprzestrzenianiu się takich chorób, a także doprecyzowanie adresatów, którzy będą zobowiązani do podjęcia tych działań.
Zaproponowane w ustawie zmiany mają na celu uniknięcie w przyszłości problemów, jakie obecnie napotyka Inspekcja Weterynaryjna w trakcie zwalczania afrykańskiego pomoru świń. Podsekretarz stanu w MRiRW Rafał Romanowski omówił treść tej ustawy i jej znaczenie. W wyniku głosowania komisja przyjęła przedstawiony wniosek. W posiedzeniu uczestniczył Aleksander Dargiewicz, dyrektor Krajowego Związku Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej.

Z ŻYCIA FEDERACJI 19 grudnia,