25 lipca porządkiem obrad senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi była informacja ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego na temat zadań priorytetowych i planu resortu. Minister omówił osiem zadań Planu dla wsi: 1) Większe dofinansowanie do paliwa rolniczego; 2) Utworzenie Narodowego Holdingu Spożywczego; 3) Zwiększenia sprzedaży bezpośredniej i rolniczego handlu detalicznego; 4) Zdrowej polskiej żywności; 5) Wsparcia rolnictwa na terenach górskich (regionalizacja kraju); 6) Sposoby zapobiegania suszy i innym anomaliom pogodowym; 7) Rozwój polskiego przemysłu paszowego poprzez m.in. wykorzystania rodzimego białka paszowego (narodowym program uprawy bobowatych); 8) Rolnictwo dla ekologii - rozwój biogazowni i wykorzystanie odpadowej biomasy, wykorzystanie elektrowni wodnych rozwój ziół, lnu i konopi dla przemysłu: kosmetycznego, tekstylnego, papierniczego. W posiedzeniu uczestniczyła Barbara Jaworska.

24 lipca senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła i przyjęła bez poprawek następujące ustawy o zmianie ustawy o: rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (druk 918), systemie identyfikacji  i rejestracji zwierząt (druk 913), o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia efektywności prowadzonych działań kontrolnych w zakresie niektórych rynków rolnych (druk 929). W posiedzeniu uczestniczyła Barbara Jaworska.

19 lipca sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wysłuchała informacji ministra rolnictwa o planowanych działaniach resortu. Jan Krzysztof Ardanowski przedstawił bardzo szczegółowo ośmiopunktowy program dla wsi. Pierwszym punktem jest  zwiększenie dofinansowania do paliwa rolniczego od 1 stycznia 2019 r. (z 86 do 100 litrów) i wsparcie dla producentów bydła poprzez zwrot akcyzy zawartej w cenie zakupionego paliwa w ilości 30 litrów na Dużą Jednostkę Przeliczeniową. Na ten cel zostanie wydanych z budżetu państwa 1 mld 180  mln zł. Kolejny punkt to utworzenie Narodowego Holdingu Spożywczego, w skład którego wejdą spółki Skarbu Państwa: Krajowa Spółka Cukrowa, Elewarr, rynki hurtowe i spółki strategiczne SP. Celem stworzenia holdingu będzie stabilizacja rynków rolnych. Zwiększona zostanie sprzedaż bezpośrednia i rolniczy handel detaliczny oraz  kwota wolna od podatku dla żywności sprzedawanej przez rolników z 20 tys. do 40 tys. Po przekroczeniu tej kwoty obowiązywać będzie niski podatek w wysokości 2 proc. Kolejnym punktem planu jest uregulowanie, rozwój i wsparcie rolnictwa ekologicznego, oznakowanie produktów żywnościowych, nie zawierających GMO i skuteczny system kontroli w tym zakresie. Powstanie specjalny program wsparcia rolnictwa na terenach górskich (hodowla bydła mięsnego, owiec, kóz, a także uprawa soi). Przy często występujących w Polsce anomaliach pogodowych potrzebne jest przeciwstawienie się tym zjawiskom (suszy, deszczom nawalnym, wiatrom etc.). Poprawa żyzności gleb w Polsce poprzez szerokie stosowanie nawozów przyjaznych środowisku, poprawienie pH gleby (wapnowanie), program retencji wodnej oraz budowę systemów melioracji, w tym nowoczesnych systemów irygacyjnych to dobra droga do zatrzymania wody w glebie. Polskie  pasze to kolejne zadanie polegające na rozszerzeniu uprawy roślin bobowatych, w tym soi (zaczęto uprawiać  i osiągają dobre plony na Podkarpaciu) jako roślin dostarczających wartościowe białko dla sektora paszowego. Uprawa tych roślin poprawi także żyzność gleb w Polsce. Zwiększone zostanie także wykorzystanie białka paszowego z nasion rzepaku. W programie dla rolnictwa i wsi zwrócono w punkcie ostatnim uwagę na rozwój biogazowni i elektrowni wodnych, a więc rozwój OZE. W założeniach nowego planu przedstawionego przez ministra Ardanowskiego dostrzeżono rolę i znaczenie upraw ziół, lnu i konopi, które mają zastosowanie w ziołolecznictwie, kosmetykach, a także w przemyśle tekstylnym (len, konopie) i produkcji papieru. W posiedzeniu uczestniczył prezes Leszek Dereziński.

Z ŻYCIA FEDERACJI, 19-25 LIPCA,