Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi obradowała nad problemem egzekucji komorniczych. Wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski oraz wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki złożyli obszerną informację nt. egzekucji komorniczych gospodarstw rolnych oraz prób rozwiązania problemu. W dyskusji zabierali głos rolnicy, którzy padli ofiarą fałszerstw ze strony firm, z którymi współpracowali. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

Z ŻYCIA FEDERACJI, 17 MARZEC