Tematem obrad KRiRW było rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (druk 239). Komisja przyjęła poprawki zgłoszone przez Krzysztofa Ardanowskiego, wiceprzewodniczącego sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Poprawki zgłoszone przez posłów z innych klubów parlamentarnych zostały odrzucone lub wpisane do protokołu jako poprawki mniejszości. Federację reprezentował Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

Z ŻYCIA FEDERACJI, 17 MARZEC