25 października na kolejnym posiedzeniu Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wysłuchała informacji na temat działań, które mają na celu ograniczenie zapotrzebowania na importowane białko sojowe przeznaczone do żywienia zwierząt.  Problem i moratorium  przedstawił sekretarz stanu w MRiRW Zbigniew Babalski. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

25 października sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła i zaopiniowała dla Komisji Finansów Publicznych rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2018 w zakresie dot. rolnictwa. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.

24 października obradowała sejmowa Komisja Finansów Publicznych. Porządkiem obrad było rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (druk  1878). W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji, który przedstawiał stanowisko naszej organizacji do procedowanej ustawy.

19-20 października odbyło się dwudniowe seminarium "Nowoczesna obora - z nami wiesz co pijesz" - II część. Zorganizowane przez Federację wydarzenie zostało w całości sfinansowane z Funduszu Promocji Mleka KOWR.

17 października odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które było poświęcone strategii funkcjonowania i zadań Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa po wygaszeniu działania ANR i ARR. Federację reprezentował prezes Leszek Dereziński, który przedstawił stanowisko organizacji dotyczące dalszej współpracy z KOWR. Podkreślił, że jedną z najważniejszych form gospodarowania na polskiej ziemi jest dzierżawa, która powinna być prawnie usankcjonowana.

Z ŻYCIA FEDERACJI,