W Łodzi odbyły się Międzynarodowe Targi Ferma Bydła i XX Międzynarodowe Targi Ferma Świń i Drobiu. Targi te mają charakter czysto specjalistyczny, pokazujący nowe technologie hodowli i chowu zwierząt. Dlatego odbywają się prelekcje i dyskusje dotyczące problemów hodowli. Moderatorem Forum Hodowli Trzody Chlewnej był Marian Kapłon, prezes Krajowego Związku Producentów Trzody Chlewnej. Wykład "Dwadzieścia lat doświadczeń towarowego producenta trzody chlewnej w Polsce" wygłosił Grzegorz Brodziak, prezes zarządu Poldanor. Z kolei "Kierunki zmian w produkcji trzody chlewnej w Polsce i na świecie" przedstawił Aleksander Dargiewicz - KZP-PTCh. W targach uczestniczyli przedstawiciele związków należących do Federacji.

Z ŻYCIA FEDERACJI 17-19 lutego,