W Opolu odbyło się sprawozdawczo-wyborcze walne zgromadzenie członków Opolskiego Związku Producentów Rolnych, w trakcie którego podsumowano działalność organizacji za 2015 r. Wybrano władze na kolejną kadencję. Prezesem pozostał Mariusz Olejnik, a wiceprezesem Andrzej Widawski. W drugiej części spotkania głos zabrali przedstawiciele opolskiego oddziału ANR, ARiRM oraz ARR.

Z ŻYCIA FEDERACJI, 16 MARZEC