w Warszawie w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się posiedzenie zarządu Federacji, w trakcie którego miało miejsce spotkanie wiceministra rolnictwa Zbigniewa Babalskiego, prezesa ANR Waldemara Humięckiego, dyrektor Zespołu Gospodarowania Zasobem ANR Anny Zając-Plezi i dyrektorów departamentów w MRiRW: Aleksandry Szelągowskiej (Departament Finansów) oraz Zbigniewa Abramowicza (zastępcy dyrektora Departamentu Gospodarki Ziemią) i Mariana Borka, zastępcy dyrektora Departamentu Rynków Rolnych MRiRW z członkami Federacji. Tematami spotkania były: cele i zadania KOWR, ubezpieczenia rolnicze, rynki rolne, gospodarka ziemią, w tym przedłużanie umów dzierżawnych.

Z ŻYCIA FEDERACJI 16 marca,