Porządkiem obrad senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju było rozpatrzenie wskazanych przez prezesa NIK wniosków dotyczących wyników kontroli NIK, "Agrochemiczna obsługa rolnictwa". Wnioski - zarówno NIK jak i Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu - jednoznacznie mówiły, że odsetek rolników korzystających z badania gleby przez stacje chemiczno-rolnicze jest zbyt niski (drogie usługi) i współdziałanie 17 stacji chemiczno-rolniczych z ODR jest niewystarczające. Drugim punktem posiedzenia było zatwierdzenie przez senatorów projektu planu pracy komisji. W posiedzeniu uczestniczył wiceprezes Federacji Waldemar Rolewski.

Z ŻYCIA FEDERACJI, 16 LUTY