Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła i zaopiniowała rządowy projekt ustawy budżetowej na 2016 r. w zakresie dotyczącym rolnictwa. Upoważniono posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego (PiS) do zaprezentowania powyższego stanowiska na posiedzeniu sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Rządowy projekt ustawy budżetowej przedstawił Jacek Bogucki, sekretarz stanu w MRiRW. W posiedzeniu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

Z ŻYCIA FEDERACJI, 15 STYCZEŃ