W Warszawie w biurze zarządu Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych odbyło się posiedzenie zarządu, prezydium rady z udziałem prezesów związków regionalnych, w trakcie którego omówiono problemy bieżące dotyczące spraw organizacyjnych Federacji. Posiedzeniu przewodniczył prezes Leszek Dereziński. Ustalono: 1) w III dekadzie maja 2016 r. odbędzie się w Warszawie Nadzwyczajny Zjazd Federacji; 2) 21-22 kwietnia odbędzie się dwudniowe seminarium nt. "Nowoczesna obora - wiesz co pijesz" Chodów-Łowicz, które jest realizowane w ramach zadania z Funduszu Promocji Mleka ARR; 3) wybrano związki, które będą realizować zadanie z Funduszu Promocji Zbóż i podjęto decyzję o potrzebie spotkania się członków Federacji z kierownictwem MRiRW oraz ANR.

Z ŻYCIA FEDERACJI, 15 MARZEC