w Warszawie w siedzibie Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka odbyło się spotkanie przedstawicieli ogólnokrajowych organizacji rolniczych w celu wyłonienia składu komisji zarządzającej Funduszem Promocji Mleka. W trakcie spotkania w PFHBiPB różnica poglądów spowodowała, że nie wyłoniono 5 kandydatów.  Zgodnie z KRS, Federację reprezentował członek zarządu Federacji Waldemar Dobrowolski.

Z ŻYCIA FEDERACJI 15 marca,