W Brukseli odbyło się posiedzenie Komitetu Dialogu Społecznego COPA-CEOPA. Poświęcone ono było walce z pracą na czarno i nielegalnym zatrudnieniem w Unii Europejskiej. W spotkaniu uczestniczył Waldemar Rolewski, wiceprezes zarządu Federacji.

Z ŻYCIA FEDERACJI, 15 LUTY